Standing up against populism, nationalism, racism and everything they represent

Đức lập trại tị nạn dành riêng cho người đồng tính

Đức lập trại tị nạn dành riêng cho người đồng tính
 - Tổ chức này quyết định mở khu nhà cho người đồng tính sau khi 20 người tị nạn liên lạc với họ, kể rằng cảm thấy rất sợ hãi khi phải ở trong trại tị nạn ...

Standing up ...