WebDesktop - Smartphones - Tablets  | Tiếng Việt - Hong Kong | Keeping up-to-date on social exclusion worldwide | Keeping up-to-date on social exclusion worldwide | PRESS REVIEW about social exclusion : Poverty | Health | Elderly | Children | Education | LGBT | NON-PROFIT initiative: Our mission is to provide the best information on social exclusion worldwide || Raising awareness on the damaging effects of social exclusion


Tags about global social exclusion | International

STIGMABASE | Tìm kiếm

Đang tải...

Thứ Ba, ngày 23 tháng 2 năm 2016

'Tôi chọn cuộc sống ngắn ngủi để được là đàn ông'

'Tôi chọn cuộc sống ngắn ngủi để được là đàn ông'
 - Đây là lần thứ hai Jyb, nhân vật nổi tiếng từng xuất hiện trong các chương trình truyền hình thực tế ở Thái Lan và được cộng đồng LGBT nước này ...