WebDesktop - Smartphones - Tablets  | Tiếng Việt - Hong Kong | Keeping up-to-date on social exclusion worldwide | Keeping up-to-date on social exclusion worldwide | PRESS REVIEW about social exclusion : Poverty | Health | Elderly | Children | Education | LGBT | NON-PROFIT initiative: Our mission is to provide the best information on social exclusion worldwide || Raising awareness on the damaging effects of social exclusion


Tags about global social exclusion | International

STIGMABASE | Tìm kiếm

Đang tải...

Thứ Ba, 23 tháng 2, 2016

'Tôi chọn cuộc sống ngắn ngủi để được là đàn ông'

'Tôi chọn cuộc sống ngắn ngủi để được là đàn ông'
 - Đây là lần thứ hai Jyb, nhân vật nổi tiếng từng xuất hiện trong các chương trình truyền hình thực tế ở Thái Lan và được cộng đồng LGBT nước này ...