WebDesktop - Smartphones - Tablets  | Tiếng Việt - Hong Kong | Keeping up-to-date on social exclusion worldwide | Keeping up-to-date on social exclusion worldwide | PRESS REVIEW about social exclusion : Poverty | Health | Elderly | Children | Education | LGBT | NON-PROFIT initiative: Our mission is to provide the best information on social exclusion worldwide || Raising awareness on the damaging effects of social exclusion


Tags about global social exclusion | International

STIGMABASE | Tìm kiếm

Đang tải...

Thứ Tư, 24 tháng 2, 2016

Thủ tướng Canada sẽ tham gia cuộc diễu hành đồng tính ở Toronto

Thủ tướng Canada sẽ tham gia cuộc diễu hành đồng tính ở Toronto
 - Thủ tướng Canada Justin Trudeau sẽ tham gia cuộc diễu hành đồng tính ở Toronto, kênh truyền hình CBC đưa tin, dẫn nguồn từ ...