WebDesktop - Smartphones - Tablets  | Tiếng Việt - Hong Kong | Keeping up-to-date on social exclusion worldwide | Keeping up-to-date on social exclusion worldwide | PRESS REVIEW about social exclusion : Poverty | Health | Elderly | Children | Education | LGBT | NON-PROFIT initiative: Our mission is to provide the best information on social exclusion worldwide || Raising awareness on the damaging effects of social exclusion


Tags about global social exclusion | International

STIGMABASE | Tìm kiếm

Đang tải...

Thứ Sáu, 26 tháng 2, 2016

Thi sáng tác video về cộng đồng LGBT và sự hòa nhập xã hội ở Việt Nam

Thi sáng tác video về cộng đồng LGBT và sự hòa nhập xã hội ở Việt Nam
 - Bộ phim "Đập cánh giữa không trung" khai thác những góc khuất của cộng đồng người chuyển giới ở Việt Nam. (Ảnh: Đoàn làm phim cung cấp).