WebDesktop - Smartphones - Tablets  | Tiếng Việt - Hong Kong | Keeping up-to-date on social exclusion worldwide | Keeping up-to-date on social exclusion worldwide | PRESS REVIEW about social exclusion : Poverty | Health | Elderly | Children | Education | LGBT | NON-PROFIT initiative: Our mission is to provide the best information on social exclusion worldwide || Raising awareness on the damaging effects of social exclusion


Tags about global social exclusion | International

STIGMABASE | Tìm kiếm

Đang tải...

Thứ Hai, 15 tháng 2, 2016

Tết đầu tiên của vợ chồng stylist đồng tính nổi tiếng

Tết đầu tiên của vợ chồng stylist đồng tính nổi tiếng
 - Stylist Kan Hí (Ngọc Tân) dừng công việc từ ngày 22 âm lịch để có thời gian sắm quà biếu hai bên gia đình và chuẩn bị tươm tất cho cái Tết đầu tiên ...