Standing up against populism, ethno-nationalism, racism and everything they represent

Ronaldo lại bay sang Maroc gặp 'người tình đồng tính'

Ronaldo lại bay sang Maroc gặp 'người tình đồng tính'
 - Đích thân chủ tịch Perez đã đề nghị Ronaldo tập trung tinh thần cho cuộc đua tại La Liga thay vì phí sức bay tới Maroc gặp "người tình đồng tính" Badr ...

Standing up ...