WebDesktop - Smartphones - Tablets  | Tiếng Việt - Hong Kong | Keeping up-to-date on social exclusion worldwide | Keeping up-to-date on social exclusion worldwide | PRESS REVIEW about social exclusion : Poverty | Health | Elderly | Children | Education | LGBT | NON-PROFIT initiative: Our mission is to provide the best information on social exclusion worldwide || Raising awareness on the damaging effects of social exclusion


Tags about global social exclusion | International

STIGMABASE | Tìm kiếm

Đang tải...

Thứ Tư, 3 tháng 2, 2016

Ronaldo lại bay sang Maroc gặp 'người tình đồng tính'

Ronaldo lại bay sang Maroc gặp 'người tình đồng tính'
 - Đích thân chủ tịch Perez đã đề nghị Ronaldo tập trung tinh thần cho cuộc đua tại La Liga thay vì phí sức bay tới Maroc gặp "người tình đồng tính" Badr ...