WebDesktop - Smartphones - Tablets  | Tiếng Việt - Hong Kong | Keeping up-to-date on social exclusion worldwide | Keeping up-to-date on social exclusion worldwide | PRESS REVIEW about social exclusion : Poverty | Health | Elderly | Children | Education | LGBT | NON-PROFIT initiative: Our mission is to provide the best information on social exclusion worldwide || Raising awareness on the damaging effects of social exclusion


Tags about global social exclusion | International

STIGMABASE | Tìm kiếm

Đang tải...

Thứ Hai, 22 tháng 2, 2016

Phát ngôn sốc, Pacquiao bị cả thế giới quay lưng

Phát ngôn sốc, Pacquiao bị cả thế giới quay lưng
 - Nike cho rằng những bình luận của võ sĩ huyền thoại Pacquiao là “đáng ghê tởm” và hãng phản đối bất kỳ sự phân biệt đối xử nào với LGBT (đồng ...