WebDesktop - Smartphones - Tablets  | Tiếng Việt - Hong Kong | Keeping up-to-date on social exclusion worldwide | Keeping up-to-date on social exclusion worldwide | PRESS REVIEW about social exclusion : Poverty | Health | Elderly | Children | Education | LGBT | NON-PROFIT initiative: Our mission is to provide the best information on social exclusion worldwide || Raising awareness on the damaging effects of social exclusion


Tags about global social exclusion | International

STIGMABASE | Tìm kiếm

Đang tải...

Thứ Tư, 17 tháng 2, 2016

Pacquiao bị chỉ trích dữ dội vì miệt thị người đồng tính

Pacquiao bị chỉ trích dữ dội vì miệt thị người đồng tính
 - Phát biểu mang tính miệt thị này của Pacquiao ngay lập tức phải nhận làn sóng chỉ trích dữ dội từ dư luận, đặc biệt là cộng đồng LGBT. Diễn viên ...