Standing up against populism, ethno-nationalism, racism and everything they represent

Người chuyển giới với cái Tết sum vầy

Người chuyển giới với cái Tết sum vầy
 - Nhờ Quốc hội thông qua quy định về chuyển đổi giới tính, năm nay, những người thuộc cộng đồng LGBT đã được sống với giới tính thực sự ...

Standing up ...