WebDesktop - Smartphones - Tablets  | Tiếng Việt - Hong Kong | Keeping up-to-date on social exclusion worldwide | Keeping up-to-date on social exclusion worldwide | PRESS REVIEW about social exclusion : Poverty | Health | Elderly | Children | Education | LGBT | NON-PROFIT initiative: Our mission is to provide the best information on social exclusion worldwide || Raising awareness on the damaging effects of social exclusion


Tags about global social exclusion | International

STIGMABASE | Tìm kiếm

Đang tải...

Thứ Ba, 23 tháng 2, 2016

Nét gợi cảm của 'thiên thần' Victoria's Secret thứ 16

Nét gợi cảm của 'thiên thần' Victoria's Secret thứ 16
 - Năm 2013, cô từng chia sẻ với truyền thông rằng có bố mẹ đều ở trong giới LGBT. Cha cô là người đồng tính nam còn mẹ là người đồng tính nữ.