WebDesktop - Smartphones - Tablets  | Tiếng Việt - Hong Kong | Keeping up-to-date on social exclusion worldwide | Keeping up-to-date on social exclusion worldwide | PRESS REVIEW about social exclusion : Poverty | Health | Elderly | Children | Education | LGBT | NON-PROFIT initiative: Our mission is to provide the best information on social exclusion worldwide || Raising awareness on the damaging effects of social exclusion


Tags about global social exclusion | International

STIGMABASE | Tìm kiếm

Đang tải...

Thứ Hai, 8 tháng 2, 2016

LHQ phát hành bộ tem mới ủng hộ LGBT

LHQ phát hành bộ tem mới ủng hộ LGBT
 - Những con tem đầy màu sắc này do họa sĩ, giám đốc nghệ thuật của UNPA Sergio Baradat thiết kế nhằm vinh danh sự đa dạng của cộng đồng LGBT, ...