WebDesktop - Smartphones - Tablets  | Tiếng Việt - Hong Kong | Keeping up-to-date on social exclusion worldwide | Keeping up-to-date on social exclusion worldwide | PRESS REVIEW about social exclusion : Poverty | Health | Elderly | Children | Education | LGBT | NON-PROFIT initiative: Our mission is to provide the best information on social exclusion worldwide || Raising awareness on the damaging effects of social exclusion


Tags about global social exclusion | International

STIGMABASE | Tìm kiếm

Đang tải...

Thứ Năm, 25 tháng 2, 2016

Hot boy Lin Jay: “Tôi đã từng ngủ ghế đá, nhặt đồ ăn thừa và sống vất vưởng trong những ngày

Hot boy Lin Jay: “Tôi đã từng ngủ ghế đá, nhặt đồ ăn thừa và sống vất vưởng trong những ngày
 -  Xuất hiện trong sự kiện họp báo dự án “Cầu vồng hạnh phúc” của Tú Lơ Khơ – một nhân vật có ảnh hưởng trong cộng đồng LGBT, hot boy chuyển ...