WebDesktop - Smartphones - Tablets  | Tiếng Việt - Hong Kong | Keeping up-to-date on social exclusion worldwide | Keeping up-to-date on social exclusion worldwide | PRESS REVIEW about social exclusion : Poverty | Health | Elderly | Children | Education | LGBT | NON-PROFIT initiative: Our mission is to provide the best information on social exclusion worldwide || Raising awareness on the damaging effects of social exclusion


Tags about global social exclusion | International

STIGMABASE | Tìm kiếm

Đang tải...

Thứ Năm, 4 tháng 2, 2016

Hồ Vĩnh Khoa: "Gout người yêu của tôi là Tây"

Hồ Vĩnh Khoa: "Gout người yêu của tôi là Tây"
 - Tôi nghĩ vai trong phim “Con ma nhà họ Vương” không phải là vai đồng tính, mọi người đóng khung Khoa vào vai đồng tính thì Khoa thấy hơi … kì tại ...