WebDesktop - Smartphones - Tablets  | Tiếng Việt - Hong Kong | Keeping up-to-date on social exclusion worldwide | Keeping up-to-date on social exclusion worldwide | PRESS REVIEW about social exclusion : Poverty | Health | Elderly | Children | Education | LGBT | NON-PROFIT initiative: Our mission is to provide the best information on social exclusion worldwide || Raising awareness on the damaging effects of social exclusion


Tags about global social exclusion | International

STIGMABASE | Tìm kiếm

Đang tải...

Thứ Ba, 9 tháng 2, 2016

Dân mạng Việt xôn xao đám cưới “đẹp như truyện cổ tích” của những cặp đôi đồng tính nam

Dân mạng Việt xôn xao đám cưới “đẹp như truyện cổ tích” của những cặp đôi đồng tính nam
 - nước trên thế giới công nhận nhưng đối với các nước châu Á, đặc biệt là ở Việt Nam thì tình yêu của cộng đồng LGBT vẫn còn khá ác cảm và kỳ thị.