WebDesktop - Smartphones - Tablets  | Tiếng Việt - Hong Kong | Keeping up-to-date on social exclusion worldwide | Keeping up-to-date on social exclusion worldwide | PRESS REVIEW about social exclusion : Poverty | Health | Elderly | Children | Education | LGBT | NON-PROFIT initiative: Our mission is to provide the best information on social exclusion worldwide || Raising awareness on the damaging effects of social exclusion


Tags about global social exclusion | International

STIGMABASE | Tìm kiếm

Đang tải...

Thứ Năm, 11 tháng 2, 2016

Chùm ảnh: Cuộc sống của 1 trong những cô bé chuyển giới trẻ nhất thế giới

Chùm ảnh: Cuộc sống của 1 trong những cô bé chuyển giới trẻ nhất thế giới
 - Angela là tình nguyện viên của tổ chức Spainish Chrysalis, tổ chức chào ... quận Chueca trở thành nơi ở của cộng đồng người đồng tính ở Madrid.