Phiên bản web - WebMobile - 7" tablet  | Tiếng Việt - Hong Kong | Keeping up-to-date on social exclusion worldwide | Keeping up-to-date on social exclusion worldwide | PRESS REVIEW about social exclusion : Poverty | Health | Elderly | Children | Education | LGBT | NON-PROFIT initiative: Our mission is to provide the best information on social exclusion worldwide || Raising awareness on the damaging effects of social exclusion

STIGMABASE | Tìm kiếm

Đang tải...

Thứ Năm, ngày 11 tháng 2 năm 2016

Chùm ảnh: Cuộc sống của 1 trong những cô bé chuyển giới trẻ nhất thế giới

Chùm ảnh: Cuộc sống của 1 trong những cô bé chuyển giới trẻ nhất thế giới
 - Angela là tình nguyện viên của tổ chức Spainish Chrysalis, tổ chức chào ... quận Chueca trở thành nơi ở của cộng đồng người đồng tính ở Madrid.