WebDesktop - Smartphones - Tablets  | Tiếng Việt - Hong Kong | Keeping up-to-date on social exclusion worldwide | Keeping up-to-date on social exclusion worldwide | PRESS REVIEW about social exclusion : Poverty | Health | Elderly | Children | Education | LGBT | NON-PROFIT initiative: Our mission is to provide the best information on social exclusion worldwide || Raising awareness on the damaging effects of social exclusion


Tags about global social exclusion | International

STIGMABASE | Tìm kiếm

Đang tải...

Thứ Hai, 1 tháng 2, 2016

Cặp đôi đầu tiên giành quyền kết hôn đồng tính ở Trung Quốc

Cặp đôi đầu tiên giành quyền kết hôn đồng tính ở Trung Quốc
 - Xã hội Trung Quốc còn nhiều khắt khe và có những cái nhìn kì thị về những người thuộc cộng đồng LGBT. Nên khi đăng kí xin kết hôn không được thì ...