WebDesktop - Smartphones - Tablets  | Tiếng Việt - Hong Kong | Keeping up-to-date on social exclusion worldwide | Keeping up-to-date on social exclusion worldwide | PRESS REVIEW about social exclusion : Poverty | Health | Elderly | Children | Education | LGBT | NON-PROFIT initiative: Our mission is to provide the best information on social exclusion worldwide || Raising awareness on the damaging effects of social exclusion


Tags about global social exclusion | International

STIGMABASE | Tìm kiếm

Đang tải...

Thứ Sáu, 19 tháng 2, 2016

Cái chết bi thảm của nữ sinh đồng tính gốc Việt ở Mỹ

Cái chết bi thảm của nữ sinh đồng tính gốc Việt ở Mỹ
 - Thi thể nữ sinh đồng tính gốc Việt 15 tuổi và người yêu được phát hiện trong trường học, hai người nằm sát nhau và bên cạnh có một khẩu súng.