WebDesktop - Smartphones - Tablets  | Tiếng Việt - Hong Kong | Keeping up-to-date on social exclusion worldwide | Keeping up-to-date on social exclusion worldwide | PRESS REVIEW about social exclusion : Poverty | Health | Elderly | Children | Education | LGBT | NON-PROFIT initiative: Our mission is to provide the best information on social exclusion worldwide || Raising awareness on the damaging effects of social exclusion


Tags about global social exclusion | International

STIGMABASE | Tìm kiếm

Đang tải...

Thứ Tư, 10 tháng 2, 2016

Đám cưới “đẹp như cổ tích” của những cặp đồng tính nam

Đám cưới “đẹp như cổ tích” của những cặp đồng tính nam
-  Hôn nhân đồng tính đã được một số nước trên thế giới công nhận nhưng đối với các nước châu Á, đặc biệt là ở Việt Nam thì tình yêu của cộng đồng ...