WebDesktop - Smartphones - Tablets  | Tiếng Việt - Hong Kong | Keeping up-to-date on social exclusion worldwide | Keeping up-to-date on social exclusion worldwide | PRESS REVIEW about social exclusion : Poverty | Health | Elderly | Children | Education | LGBT | NON-PROFIT initiative: Our mission is to provide the best information on social exclusion worldwide || Raising awareness on the damaging effects of social exclusion


Tags about global social exclusion | International

STIGMABASE | Tìm kiếm

Đang tải...

Thứ Sáu, 29 tháng 1, 2016

Tròn mắt" với đám cưới đặc biệt không phân biệt nổi cô dâu chú rể

Tròn mắt" với đám cưới đặc biệt không phân biệt nổi cô dâu chú rể
 - Cặp đôi cho biết họ không hề vi phạm pháp luật và các quy định chống lại người đồng tính của Nga. Cặp đôi vô cùng yêu thương nhau và muốn có ít ...