Standing up against populism, ethno-nationalism, racism and everything they represent

Tôi thích mặc đồ kiểu đồng tính”

Tôi thích mặc đồ kiểu đồng tính
 - Tôi thích mặc như một người đồng tính nữ, tôi thường nói với Stylist của mình như vậy. Tuy nhiên vì tôi là gương mặt quảng cáo của Dior nên bạn ...

Standing up ...