WebDesktop - Smartphones - Tablets  | Tiếng Việt - Hong Kong | Keeping up-to-date on social exclusion worldwide | Keeping up-to-date on social exclusion worldwide | PRESS REVIEW about social exclusion : Poverty | Health | Elderly | Children | Education | LGBT | NON-PROFIT initiative: Our mission is to provide the best information on social exclusion worldwide || Raising awareness on the damaging effects of social exclusion


Tags about global social exclusion | International

STIGMABASE | Tìm kiếm

Đang tải...

Thứ Ba, 12 tháng 1, 2016

Tôi thích mặc đồ kiểu đồng tính”

Tôi thích mặc đồ kiểu đồng tính
 - Tôi thích mặc như một người đồng tính nữ, tôi thường nói với Stylist của mình như vậy. Tuy nhiên vì tôi là gương mặt quảng cáo của Dior nên bạn ...