WebDesktop - Smartphones - Tablets  | Tiếng Việt - Hong Kong | Keeping up-to-date on social exclusion worldwide | Keeping up-to-date on social exclusion worldwide | PRESS REVIEW about social exclusion : Poverty | Health | Elderly | Children | Education | LGBT | NON-PROFIT initiative: Our mission is to provide the best information on social exclusion worldwide || Raising awareness on the damaging effects of social exclusion


Tags about global social exclusion | International

STIGMABASE | Tìm kiếm

Đang tải...

Thứ Năm, 7 tháng 1, 2016

Tòa án Trung Quốc sắp xử vụ kiện hôn nhân đồng tính

Tòa án Trung Quốc sắp xử vụ kiện hôn nhân đồng tính
 - Một Tòa án Trung Quốc đã chấp nhận đơn kiện về hôn nhân đồng tính đầu tiên của nước này do một người đàn ông đồng tính luyến ái tại tỉnh Hồ ...