WebDesktop - Smartphones - Tablets  | Tiếng Việt - Hong Kong | Keeping up-to-date on social exclusion worldwide | Keeping up-to-date on social exclusion worldwide | PRESS REVIEW about social exclusion : Poverty | Health | Elderly | Children | Education | LGBT | NON-PROFIT initiative: Our mission is to provide the best information on social exclusion worldwide || Raising awareness on the damaging effects of social exclusion


Tags about global social exclusion | International

STIGMABASE | Tìm kiếm

Đang tải...

Thứ Ba, 19 tháng 1, 2016

Thêm nạn nhân bị IS thả từ mái nhà vì cáo buộc đồng tính

Thêm nạn nhân bị IS thả từ mái nhà vì cáo buộc đồng tính
 - IS đã xử tử hàng chục người với cáo buộc đồng tính trong khu vực nhóm kiểm soát trong vài tháng gần đây. Hồi đầu tháng, một cậu bé 15 tuổi bị cáo ...