WebDesktop - Smartphones - Tablets  | Tiếng Việt - Hong Kong | Keeping up-to-date on social exclusion worldwide | Keeping up-to-date on social exclusion worldwide | PRESS REVIEW about social exclusion : Poverty | Health | Elderly | Children | Education | LGBT | NON-PROFIT initiative: Our mission is to provide the best information on social exclusion worldwide || Raising awareness on the damaging effects of social exclusion


Tags about global social exclusion | International

STIGMABASE | Tìm kiếm

Đang tải...

Thứ Ba, ngày 19 tháng 1 năm 2016

Thêm nạn nhân bị IS thả từ mái nhà vì cáo buộc đồng tính

Thêm nạn nhân bị IS thả từ mái nhà vì cáo buộc đồng tính
 - IS đã xử tử hàng chục người với cáo buộc đồng tính trong khu vực nhóm kiểm soát trong vài tháng gần đây. Hồi đầu tháng, một cậu bé 15 tuổi bị cáo ...