WebDesktop - Smartphones - Tablets  | Tiếng Việt - Hong Kong | Keeping up-to-date on social exclusion worldwide | Keeping up-to-date on social exclusion worldwide | PRESS REVIEW about social exclusion : Poverty | Health | Elderly | Children | Education | LGBT | NON-PROFIT initiative: Our mission is to provide the best information on social exclusion worldwide || Raising awareness on the damaging effects of social exclusion


Tags about global social exclusion | International

STIGMABASE | Tìm kiếm

Đang tải...

Thứ Ba, 26 tháng 1, 2016

The Danish Girl" và điện ảnh Việt: Trông người lại ngẫm đến ta

The Danish Girl" và điện ảnh Việt: Trông người lại ngẫm đến ta
 - Suy cho cùng, The Danish Girl thành công bởi nó ủng hộ cộng đồng LGBT bằng chính câu chuyện của một người đi trước, cổ vũ họ tiến lên giành lấy ...