La liberté de presse1
- 1 -

Thursday, 14 January 2016

The Danish Girl – Tái sinh trong hình hài khác

The Danish Girl – Tái sinh trong hình hài khác
 - Quan trọng nhất, The Danish Girl nói lên được một điểm mà khá nhiều người chuyển giới đồng tình: công cuộc chuyển đổi giới tính như một hành ...