Standing up against populism, ethno-nationalism, racism and everything they represent

Thần y' chữa AIDS và cuộc thăm khám bí hiểm trong khách sạn

Thần y' chữa AIDS và cuộc thăm khám bí hiểm trong khách sạn
 - Sau khi đưa chúng tôi vào với mê hồn trận kiến thức về căn bệnh thế kỷ HIVAIDS, “thần y” Tô lôi chiếc cặp đen và bỏ ra 1 tập giấy mà theo như ông ...

Standing up ...