WebDesktop - Smartphones - Tablets  | Tiếng Việt - Hong Kong | Keeping up-to-date on social exclusion worldwide | Keeping up-to-date on social exclusion worldwide | PRESS REVIEW about social exclusion : Poverty | Health | Elderly | Children | Education | LGBT | NON-PROFIT initiative: Our mission is to provide the best information on social exclusion worldwide || Raising awareness on the damaging effects of social exclusion


Tags about global social exclusion | International

STIGMABASE | Tìm kiếm

Đang tải...

Thứ Năm, 21 tháng 1, 2016

Thần y' chữa AIDS: Chữa bệnh chui, suýt bị khởi tố về tội lừa đảo

Thần y' chữa AIDS: Chữa bệnh chui, suýt bị khởi tố về tội lừa đảo
 - Dù khẳng định mình có thể chữa khỏi bệnh HIVAIDS lên đến 90%, nhưng đại diện chính quyền xã Cổ Tiết cho biết, ông Tô chưa có giấy phép hành ...