Standing up against populism, ethno-nationalism, racism and everything they represent

Tạo sự thoải mái cho người đồng tính sử dụng nhà vệ sinh công cộng

Tạo sự thoải mái cho người đồng tính sử dụng nhà vệ sinh công cộng
 - Ông cũng nói thêm, những người đồng tính hay chuyển giới thực tế đang không quá khó khăn trong việc sử dụng hệ thống nhà vệ sinh công cộng ...

Standing up ...