WebDesktop - Smartphones - Tablets  | Tiếng Việt - Hong Kong | Keeping up-to-date on social exclusion worldwide | Keeping up-to-date on social exclusion worldwide | PRESS REVIEW about social exclusion : Poverty | Health | Elderly | Children | Education | LGBT | NON-PROFIT initiative: Our mission is to provide the best information on social exclusion worldwide || Raising awareness on the damaging effects of social exclusion


Tags about global social exclusion | International

STIGMABASE | Tìm kiếm

Đang tải...

Thứ Tư, 13 tháng 1, 2016

Sự thật kinh hoàng thế giới đồng tính trong phiến quân IS

Sự thật kinh hoàng thế giới đồng tính trong phiến quân IS
 - Tổ chức Quan sát Nhân quyền Syria nói rằng, ít nhất 25 người đã bị IS sát hại với cáo buộc đồng tính. Theo thống kê, có 6 người bị ném đá, 3 người ...