WebDesktop - Smartphones - Tablets  | Tiếng Việt - Hong Kong | Keeping up-to-date on social exclusion worldwide | Keeping up-to-date on social exclusion worldwide | PRESS REVIEW about social exclusion : Poverty | Health | Elderly | Children | Education | LGBT | NON-PROFIT initiative: Our mission is to provide the best information on social exclusion worldwide || Raising awareness on the damaging effects of social exclusion


Tags about global social exclusion | International

STIGMABASE | Tìm kiếm

Đang tải...

Thứ Tư, ngày 13 tháng 1 năm 2016

Sự thật kinh hoàng thế giới đồng tính trong phiến quân IS

Sự thật kinh hoàng thế giới đồng tính trong phiến quân IS
 - Tổ chức Quan sát Nhân quyền Syria nói rằng, ít nhất 25 người đã bị IS sát hại với cáo buộc đồng tính. Theo thống kê, có 6 người bị ném đá, 3 người ...