WebDesktop - Smartphones - Tablets  | Tiếng Việt - Hong Kong | Keeping up-to-date on social exclusion worldwide | Keeping up-to-date on social exclusion worldwide | PRESS REVIEW about social exclusion : Poverty | Health | Elderly | Children | Education | LGBT | NON-PROFIT initiative: Our mission is to provide the best information on social exclusion worldwide || Raising awareness on the damaging effects of social exclusion


Tags about global social exclusion | International

STIGMABASE | Tìm kiếm

Đang tải...

Thứ Sáu, 15 tháng 1, 2016

Sau tin đồn đồng tính, Kristen Stewart bị nghi bí mật hẹn hò trai đẹp

Sau tin đồn đồng tính, Kristen Stewart bị nghi bí mật hẹn hò trai đẹp
 - Trong bộ phim Equals, Kristen Stewart và Nicholas Hoult vào vai 2 người yêu nhau, vì thế từng có thông tin cho rằng 2 người 'phim giả tình thật'.