WebDesktop - Smartphones - Tablets  | Tiếng Việt - Hong Kong | Keeping up-to-date on social exclusion worldwide | Keeping up-to-date on social exclusion worldwide | PRESS REVIEW about social exclusion : Poverty | Health | Elderly | Children | Education | LGBT | NON-PROFIT initiative: Our mission is to provide the best information on social exclusion worldwide || Raising awareness on the damaging effects of social exclusion


Tags about global social exclusion | International

STIGMABASE | Tìm kiếm

Đang tải...

Thứ Tư, 20 tháng 1, 2016

Quốc hội Nga bác dự luật phạt người LGBT thể hiện tình cảm công khai

Quốc hội Nga bác dự luật phạt người LGBT thể hiện tình cảm công khai
 - Một ủy ban quốc hội của Nga đã bác một dự luật cho phép phạt tiền hoặc bỏ tù những ai có hành động thể hiện tình cảm hoặc tính dục đồng tính ở ...