WebDesktop - Smartphones - Tablets  | Tiếng Việt - Hong Kong | Keeping up-to-date on social exclusion worldwide | Keeping up-to-date on social exclusion worldwide | PRESS REVIEW about social exclusion : Poverty | Health | Elderly | Children | Education | LGBT | NON-PROFIT initiative: Our mission is to provide the best information on social exclusion worldwide || Raising awareness on the damaging effects of social exclusion


Tags about global social exclusion | International

STIGMABASE | Tìm kiếm

Đang tải...

Thứ Năm, 14 tháng 1, 2016

Quá khứ đầy tủi cực và 2 mối tình trắc trở của chàng trai đồng tính

Quá khứ đầy tủi cực và 2 mối tình trắc trở của chàng trai đồng tính
 - Thứ mà cộng đồng LGBT cần đấu tranh là định kiến xã hội, chứ không phải đấu tranh giành hạnh phúc”, câu nói này của Bình khiến tôi lặng người ...