WebDesktop - Smartphones - Tablets  | Tiếng Việt - Hong Kong | Keeping up-to-date on social exclusion worldwide | Keeping up-to-date on social exclusion worldwide | PRESS REVIEW about social exclusion : Poverty | Health | Elderly | Children | Education | LGBT | NON-PROFIT initiative: Our mission is to provide the best information on social exclusion worldwide || Raising awareness on the damaging effects of social exclusion


Tags about global social exclusion | International

STIGMABASE | Tìm kiếm

Đang tải...

Thứ Hai, 11 tháng 1, 2016

Phản đối hôn nhân đồng giới, Ý coi đẻ thuê là tội phạm tình dục

Phản đối hôn nhân đồng giới, Ý coi đẻ thuê là tội phạm tình dục
 - Ngày 7/1, Bộ trưởng Nội vụ nước Ý tuyên bố cần phải coi đẻ thuê là 1 tội phạm tình dục và phải bị phạt tù. Đây là 1 hành động nhằm phản ...