WebDesktop - Smartphones - Tablets  | Tiếng Việt - Hong Kong | Keeping up-to-date on social exclusion worldwide | Keeping up-to-date on social exclusion worldwide | PRESS REVIEW about social exclusion : Poverty | Health | Elderly | Children | Education | LGBT | NON-PROFIT initiative: Our mission is to provide the best information on social exclusion worldwide || Raising awareness on the damaging effects of social exclusion


Tags about global social exclusion | International

STIGMABASE | Tìm kiếm

Đang tải...

Thứ Ba, 5 tháng 1, 2016

IS ném cậu bé 15 tuổi từ sân thượng xuống đất vì cáo buộc đồng tính

IS ném cậu bé 15 tuổi từ sân thượng xuống đất vì cáo buộc đồng tính
 - Cộng đồng quốc tế đang phẫn nộ cực độ trước tin tổ chức Nhà nước Hồi giáo tự xưng (IS) ném một cậu bé 15 tuổi từ sân thượng xuống đất vì ...