WebDesktop - Smartphones - Tablets  | Tiếng Việt - Hong Kong | Keeping up-to-date on social exclusion worldwide | Keeping up-to-date on social exclusion worldwide | PRESS REVIEW about social exclusion : Poverty | Health | Elderly | Children | Education | LGBT | NON-PROFIT initiative: Our mission is to provide the best information on social exclusion worldwide || Raising awareness on the damaging effects of social exclusion


Tags about global social exclusion | International

STIGMABASE | Tìm kiếm

Đang tải...

Thứ Tư, 6 tháng 1, 2016

Hồ Vĩnh Khoa: 'Tôi từng say nắng một cậu bạn'

Hồ Vĩnh Khoa: 'Tôi từng say nắng một cậu bạn'
 - Thực ra, có người nói tôi tròn vai, một số khác lại bảo lệch nên cũng không biết phải nghĩ thế nào mới đúng. Nhưng tôi tự thấy mình đã làm tốt trước dạng vai khá thử thách ấy. Tôi trân trọng những người đồng giới nên khi diễn, tôi có suy nghĩ tích cực và đặt mình vào khía cạnh con người họ hơn. Đó có thể là lý do làm mọi người thấy tôi có sự đồng điệu.