WebDesktop - Smartphones - Tablets  | Tiếng Việt - Hong Kong | Keeping up-to-date on social exclusion worldwide | Keeping up-to-date on social exclusion worldwide | PRESS REVIEW about social exclusion : Poverty | Health | Elderly | Children | Education | LGBT | NON-PROFIT initiative: Our mission is to provide the best information on social exclusion worldwide || Raising awareness on the damaging effects of social exclusion


Tags about global social exclusion | International

STIGMABASE | Tìm kiếm

Đang tải...

Thứ Năm, 21 tháng 1, 2016

HLV Mancini bị đồng nghiệp sỉ nhục thậm tệ

HLV Mancini bị đồng nghiệp sỉ nhục thậm tệ
 - Về phần mình, HLV Sarri khi được hỏi về chuyện đã gọi Mancini là kẻ đồng tính chỉ trả lời ngắn gọn: “Tôi không nhớ gì cả. Có thể lúc đó đúng là tôi đã ...