WebDesktop - Smartphones - Tablets  | Tiếng Việt - Hong Kong | Keeping up-to-date on social exclusion worldwide | Keeping up-to-date on social exclusion worldwide | PRESS REVIEW about social exclusion : Poverty | Health | Elderly | Children | Education | LGBT | NON-PROFIT initiative: Our mission is to provide the best information on social exclusion worldwide || Raising awareness on the damaging effects of social exclusion


Tags about global social exclusion | International

STIGMABASE | Tìm kiếm

Đang tải...

Thứ Ba, 12 tháng 1, 2016

Eddie Redmayne bị chỉ trích khi vào vai người chuyển giới trong “The Danish Girl”

Eddie Redmayne bị chỉ trích khi vào vai người chuyển giới trong “The Danish Girl”
 - nơi ngành công nghiệp phim đã được cấp vốn kín đáo cho các dự án để quảng cáo các nhân vật LGBT (đồng tính, song tính, chuyển giới). Bất chấp ...