WebDesktop - Smartphones - Tablets  | Tiếng Việt - Hong Kong | Keeping up-to-date on social exclusion worldwide | Keeping up-to-date on social exclusion worldwide | PRESS REVIEW about social exclusion : Poverty | Health | Elderly | Children | Education | LGBT | NON-PROFIT initiative: Our mission is to provide the best information on social exclusion worldwide || Raising awareness on the damaging effects of social exclusion


Tags about global social exclusion | International

STIGMABASE | Tìm kiếm

Đang tải...

Thứ Hai, 25 tháng 1, 2016

Cô gái Đan Mạch', hoàn hảo quá hóa an toàn

Cô gái Đan Mạch', hoàn hảo quá hóa an toàn
 - Phim về người phụ nữ chuyển giới đầu tiên trên thế giới được xem là tiếng nói ủng hộ cộng đồng LGBT, nhưng cũng khiến nhiều người hâm mộ hơi ...