WebDesktop - Smartphones - Tablets  | Tiếng Việt - Hong Kong | Keeping up-to-date on social exclusion worldwide | Keeping up-to-date on social exclusion worldwide | PRESS REVIEW about social exclusion : Poverty | Health | Elderly | Children | Education | LGBT | NON-PROFIT initiative: Our mission is to provide the best information on social exclusion worldwide || Raising awareness on the damaging effects of social exclusion


Tags about global social exclusion | International

STIGMABASE | Tìm kiếm

Đang tải...

Thứ Sáu, 22 tháng 1, 2016

Cô gái Đan Mạch', hoàn hảo quá hóa an toàn

Cô gái Đan Mạch', hoàn hảo quá hóa an toàn
 - Phim về người phụ nữ chuyển giới đầu tiên trên thế giới được xem là tiếng nói ủng hộ cộng đồng LGBT, nhưng cũng khiến nhiều người hâm mộ ...