Standing up against populism, ethno-nationalism, racism and everything they represent

CIA bị nghi tạo ra virus HIV để 'quét sạch' người đồng tính

CIA bị nghi tạo ra virus HIV để 'quét sạch' người đồng tính
 - Thế nhưng ít ai biết rằng, cựu tổng thống Nam Phi từng bị chỉ trích nặng nề vì thiếu hiểu biết về HIV/AIDS cũng như việc ông phản đối phân phối rộng ...

Standing up ...