WebDesktop - Smartphones - Tablets  | Tiếng Việt - Hong Kong | Keeping up-to-date on social exclusion worldwide | Keeping up-to-date on social exclusion worldwide | PRESS REVIEW about social exclusion : Poverty | Health | Elderly | Children | Education | LGBT | NON-PROFIT initiative: Our mission is to provide the best information on social exclusion worldwide || Raising awareness on the damaging effects of social exclusion


Tags about global social exclusion | International

STIGMABASE | Tìm kiếm

Đang tải...

Thứ Tư, 6 tháng 1, 2016

CIA bị nghi tạo ra virus HIV để 'quét sạch' người đồng tính

CIA bị nghi tạo ra virus HIV để 'quét sạch' người đồng tính
 - Thế nhưng ít ai biết rằng, cựu tổng thống Nam Phi từng bị chỉ trích nặng nề vì thiếu hiểu biết về HIV/AIDS cũng như việc ông phản đối phân phối rộng ...