WebDesktop - Smartphones - Tablets  | Tiếng Việt - Hong Kong | Keeping up-to-date on social exclusion worldwide | Keeping up-to-date on social exclusion worldwide | PRESS REVIEW about social exclusion : Poverty | Health | Elderly | Children | Education | LGBT | NON-PROFIT initiative: Our mission is to provide the best information on social exclusion worldwide || Raising awareness on the damaging effects of social exclusion


Tags about global social exclusion | International

STIGMABASE | Tìm kiếm

Đang tải...

Thứ Sáu, 8 tháng 1, 2016

Cậu bé Syria 15 tuổi bị ném từ mái nhà xuống đất vì quan hệ đồng tính

Cậu bé Syria 15 tuổi bị ném từ mái nhà xuống đất vì quan hệ đồng tính
 - Trong khi cậu bé 15 tuổi bị hành quyết thì một trong những thủ lĩnh của IS liên quan đến vụ việc chỉ bị điều ra tiền tuyến ở chiến trường Iraq.