WebDesktop - Smartphones - Tablets  | Tiếng Việt - Hong Kong | Keeping up-to-date on social exclusion worldwide | Keeping up-to-date on social exclusion worldwide | PRESS REVIEW about social exclusion : Poverty | Health | Elderly | Children | Education | LGBT | NON-PROFIT initiative: Our mission is to provide the best information on social exclusion worldwide || Raising awareness on the damaging effects of social exclusion


Tags about global social exclusion | International

STIGMABASE | Tìm kiếm

Đang tải...

Thứ Tư, 6 tháng 1, 2016

Cậu bé 15 tuổi bị chỉ huy IS hãm hiếp rồi ném từ đỉnh tòa nhà xuống đất

Cậu bé 15 tuổi bị chỉ huy IS hãm hiếp rồi ném từ đỉnh tòa nhà xuống đất
 - Các tòa án Sharia của IS đã ban hành một sắc lệnh xử tử những người đàn ông đồng tính bằng cách ném họ từ đỉnh một tòa nhà cao nhất trong ...