WebDesktop - Smartphones - Tablets  | Tiếng Việt - Hong Kong | Keeping up-to-date on social exclusion worldwide | Keeping up-to-date on social exclusion worldwide | PRESS REVIEW about social exclusion : Poverty | Health | Elderly | Children | Education | LGBT | NON-PROFIT initiative: Our mission is to provide the best information on social exclusion worldwide || Raising awareness on the damaging effects of social exclusion


Tags about global social exclusion | International

STIGMABASE | Tìm kiếm

Đang tải...

Thứ Tư, 6 tháng 1, 2016

Cặp vợ chồng chuyển giới mang thai tự nhiên

Cặp vợ chồng chuyển giới mang thai tự nhiên
 - Giáo hội luôn luôn chỉ trích người đồng tínhđồng tính luyến ái việc cho nhận con nuôi. Chúng tôi đang cố gắng để phá vỡ định kiến về chuyển ...