WebDesktop - Smartphones - Tablets  | Tiếng Việt - Hong Kong | Keeping up-to-date on social exclusion worldwide | Keeping up-to-date on social exclusion worldwide | PRESS REVIEW about social exclusion : Poverty | Health | Elderly | Children | Education | LGBT | NON-PROFIT initiative: Our mission is to provide the best information on social exclusion worldwide || Raising awareness on the damaging effects of social exclusion


Tags about global social exclusion | International

STIGMABASE | Tìm kiếm

Đang tải...

Thứ Ba, 5 tháng 1, 2016

9 người đồng tính và chuyển giới nổi bật nhất Việt Nam năm 2015

9 người đồng tính và chuyển giới nổi bật nhất Việt Nam năm 2015
 - Từng chiến thắng tại một cuộc thi nhan sắc dành cho người chuyển giới, Trần An Vi là một gương mặt quen thuộc trong cộng đồng LGBT tại Sài Gòn.