Standing up against populism, nationalism, racism and everything they represent

11 ngôi sao hãnh diện vì mình là người lưỡng tính

11 ngôi sao hãnh diện vì mình là người lưỡng tính
 - Trong khi ngày càng có nhiều nước và nhiều người chấp nhận xu hướng tình dục và giới tính thứ 3 của cộng đồng LGBT thì vẫn còn nhiều ...

Standing up ...