Standing up against populism, ethno-nationalism, racism and everything they represent

11 ngôi sao hãnh diện vì mình là người lưỡng tính

11 ngôi sao hãnh diện vì mình là người lưỡng tính
 - Trong khi ngày càng có nhiều nước và nhiều người chấp nhận xu hướng tình dục và giới tính thứ 3 của cộng đồng LGBT thì vẫn còn nhiều ...

Standing up ...