Standing up against populism, ethno-nationalism, racism and everything they represent

Vì sao cặp đôi đồng tính Việt-Mỹ vừa kết hôn đã chia tay?

Vì sao cặp đôi đồng tính Việt-Mỹ vừa kết hôn đã chia tay?
 - tính, công khai tình cảm, sống thật với con người mình... cặp đôi đồng tính này được rất nhiều bạn trẻ trong cộng đồng LGBT yêu quý, khâm phục.

Standing up ...