Standing up against populism, ethno-nationalism, racism and everything they represent

Đừng làm phim kệch cỡm hóa người đồng tính

Đừng làm phim kệch cỡm hóa người đồng tính
 - Những năm gần đây, phim ảnh khai thác về đề tài LGBT (đồng tính, song tính và chuyển giới) ngày một nhiều, từ phim ngắn, phim truyền hình đến các ...

Standing up ...