WebDesktop - Smartphones - Tablets  | Tiếng Việt - Hong Kong | Keeping up-to-date on social exclusion worldwide | Keeping up-to-date on social exclusion worldwide | PRESS REVIEW about social exclusion : Poverty | Health | Elderly | Children | Education | LGBT | NON-PROFIT initiative: Our mission is to provide the best information on social exclusion worldwide || Raising awareness on the damaging effects of social exclusion


Tags about global social exclusion | International

STIGMABASE | Tìm kiếm

Đang tải...

Thứ Năm, 17 tháng 12, 2015

Trương Quốc Lập không cho phép con trai là người đồng tính

Trương Quốc Lập không cho phép con trai là người đồng tính
 - Tài tử 'Bản lĩnh Kỷ Hiểu Lam' thẳng thắn tuyên bố không cho phép con trai là người đồng tính. Mới đây, Trương Quốc Lập nhận lời diễn xuất vai một ...