WebDesktop - Smartphones - Tablets  | Tiếng Việt - Hong Kong | Keeping up-to-date on social exclusion worldwide | Keeping up-to-date on social exclusion worldwide | PRESS REVIEW about social exclusion : Poverty | Health | Elderly | Children | Education | LGBT | NON-PROFIT initiative: Our mission is to provide the best information on social exclusion worldwide || Raising awareness on the damaging effects of social exclusion


Tags about global social exclusion | International

STIGMABASE | Tìm kiếm

Đang tải...

Thứ Ba, 8 tháng 12, 2015

Tranh cãi từ danh sách đề cử VĐV của năm: Tyson Fury nên bị loại vì phân biệt giới tính?

Tranh cãi từ danh sách đề cử VĐV của năm: Tyson Fury nên bị loại vì phân biệt giới tính?
 - Tay đấm Tyson Fury nên bị loại khỏi danh sách đề cử VĐV của năm của BBC vì bình luận không đúng mực về chủ đề đồng tính ...