WebDesktop - Smartphones - Tablets  | Tiếng Việt - Hong Kong | Keeping up-to-date on social exclusion worldwide | Keeping up-to-date on social exclusion worldwide | PRESS REVIEW about social exclusion : Poverty | Health | Elderly | Children | Education | LGBT | NON-PROFIT initiative: Our mission is to provide the best information on social exclusion worldwide || Raising awareness on the damaging effects of social exclusion


Tags about global social exclusion | International

STIGMABASE | Tìm kiếm

Đang tải...

Thứ Năm, 3 tháng 12, 2015

Tôi lắng nghe - Chiến dịch kết nối yêu thương dành cho giới trẻ

Tôi lắng nghe - Chiến dịch kết nối yêu thương dành cho giới trẻ
 - Bạn là một LGBT nhưng không thể dũng cảm sống thật với giới tính của mình vì không ai nghe bạn nói. Chẳng quan trọng cả thế giới đang ủng hộ, ...