Standing up against populism, nationalism, racism and everything they represent

Tôi chết lặng khi phát hiện vợ mình là người đồng tính

Tôi chết lặng khi phát hiện vợ mình là người đồng tính
 - Anh nghe cho rõ đây, vợ anh là người đồng tính. Anh có phải là đàn ông không, sao vợ như vậy mà không hay biết?" - Ly gằn từng câu từng chữ ...

Standing up ...