WebDesktop - Smartphones - Tablets  | Tiếng Việt - Hong Kong | Keeping up-to-date on social exclusion worldwide | Keeping up-to-date on social exclusion worldwide | PRESS REVIEW about social exclusion : Poverty | Health | Elderly | Children | Education | LGBT | NON-PROFIT initiative: Our mission is to provide the best information on social exclusion worldwide || Raising awareness on the damaging effects of social exclusion


Tags about global social exclusion | International

STIGMABASE | Tìm kiếm

Đang tải...

Thứ Ba, 22 tháng 12, 2015

Tôi chết lặng khi phát hiện vợ mình là người đồng tính

Tôi chết lặng khi phát hiện vợ mình là người đồng tính
 - Anh nghe cho rõ đây, vợ anh là người đồng tính. Anh có phải là đàn ông không, sao vợ như vậy mà không hay biết?" - Ly gằn từng câu từng chữ ...